Spotreba tonera

Informácie o predpisoch

Ekonomický režim využíva menej toneru, čo môže predĺžiť životnosť tlačovej kazety. Spoločnosť HP neodporúča používať ekonomický režim dlhodobo. Pri trvalom používaní možnosti Ekonomický režim sa môžu mechanické časti tlačovej kazety opotrebovať skôr, ako sa minie zásoba tonera. Ak kvalita tlače začne klesať a prestane byť prijateľná, zvážte výmenu tlačovej kazety.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Spotreba tonera