Spotreba papiera

Informácie o predpisoch

Voliteľná možnosť funkcie automatickej duplexnej tlače (obojstrannej tlače) a tlače N-stránok (tlač viacerých stránok na jeden hárok) tohto produktu môže obmedziť spotrebu papiera a následné požiadavky na prírodné zdroje.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Spotreba papiera