Spotreba energie

Informácie o predpisoch

Spotreba energie je v režime V režime spánku výrazne nižšia. Šetria sa nielen prírodné zdroje, ale aj prevádzkové náklady, a to bez vplyvu na vysoký výkon zariadenia. Zariadenia Hewlett-Packard na tlač a spracovanie obrázkov označené logom ENERGY STAR® spĺňajú technické parametre ENERGY STAR pre zariadenia na spracovanie obrázkov stanovené Úradom Spojených štátov pre ochranu životného prostredia. Výrobky na spracovanie obrázkov spĺňajúce technické parametre ENERGY STAR sú označené nasledujúcou značkou:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 es certification mark black Spotreba energie

Ďalšie informácie o produktoch spĺňajúcich tieto špecifikácie ENERGY STAR sú uvedené na adrese:

www.hp.com/go/energystar

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Spotreba energie