Produkcia ozónu

Informácie o predpisoch

Tento výrobok nevytvára ani zanedbateľné množstvá ozónu (O3).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Produkcia ozónu