Vrátenia mimo USA

Informácie o predpisoch

Aby ste sa zúčastnili programu vrátenia a recyklácie HP Planet Partners, jednoducho postupujte podľa bežných nariadení v sprievodcovi recykláciou (nachádza sa v balení od vašej novej položky spotrebného materiálu pri produkte) alebo navštívte lokalitu www.hp.com/recycle. Vyberte svoju krajinu/oblasť, aby ste získali informácie o tom, ako vrátite spotrebný materiál k laserovým tlačiarňam značky HP.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Vrátenia mimo USA