Vrátenie jednotlivých kaziet

Informácie o predpisoch

1.
Tlačovú kazetu HP LaserJet zabaľte do jej pôvodnej krabice a obalu.
2.
Prepravný štítok umiestnite na prednú časť krabice.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Vrátenie jednotlivých kaziet