Viacnásobné vrátenie (viac ako jednej kazety)

Informácie o predpisoch

1.
Každú tlačovú kazetu HP LaserJet zabaľte do jej pôvodnej krabice a obalu.
2.
Zlepte škatule k sebe pomocou páskovacej alebo baliacej pásky. Balík môže vážiť až 31 kg (70 libier).
3.
Použite jeden predplatený prepravný štítok.

ALEBO

1.
Použite svoju vlastnú vhodnú škatuľu, prípadne požiadajte o bezplatnú prázdnu zbernú škatuľu na lokalite www.hp.com/recycle alebo na čísle 1-800-340-2445 (zmestí sa do nej až 31 kg (70 libier) tlačových kaziet pre laserové tlačiarne HP).
2.
Použite jeden predplatený prepravný štítok.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Viacnásobné vrátenie (viac ako jednej kazety)