Preprava

Informácie o predpisoch

Pri vracaní tlačových kaziet HP LaserJet na recykláciu na území USA a Portorika používajte predplatené prepravné štítky s vytlačenou adresou obsiahnuté v škatuli. Ak chcete použiť štítok UPS, dajte balík kuriérovi UPS počas vašej nasledujúcej dodávky alebo vyzdvihnutia, prípadne ho odneste do autorizovaného strediska preberania balíkov spoločnosti UPS. (Vyžiadané vyzdvihnutie službou UPS Ground sa bude spoplatňovať bežnými sadzbami za vyzdvihnutie.) Ak sa chcete dozvedieť, kde sa nachádza miestne zberné centrum spoločnosti UPS, zavolajte na telefónne číslo 1-800-PICKUPS alebo navštívte stránku www.ups.com.

Ak balík vraciate s použitím štítka FedEx, odovzdajte balík kuriérovi americkej poštovej služby alebo vodičovi FedEx pri nasledujúcom vyzdvihnutí alebo doručení balíkov. (Vyžiadané vyzdvihnutie službou FedEx Ground sa bude spoplatňovať bežnými sadzbami za vyzdvihnutie.) Prípadne môžete zabelené tlačové kazety odniesť do ľubovoľnej kancelárie americkej poštovej služby, prípadne doručovacieho centra alebo predajne FedEx. Ak sa chcete dozvedieť, kde sa nachádza najbližšia kancelária americkej poštovej služby, zavolajte na telefónne číslo 1-800-ASK-USPS alebo navštívte stránku www.usps.com. Ak sa chcete dozvedieť, kde sa nachádza najbližšie doručovacie stredisko/predajňa spoločnosti FedEx, zavolajte na telefónne číslo 1-800-GOFEDEX alebo navštívte stránku www.fedex.com.

Navštívte lokalitu www.hp.com/recycle alebo zavolajte na číslo 1-800-340-2445, aby ste získali viac informácií alebo objednali viac štítkov alebo škatúľ na hromadné vracanie. Informácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Preprava