Plasty

Informácie o predpisoch

Plastické súčiastky nad 25 gramov sú označené podľa medzinárodných štandardov, čo zvyšuje možnosti ich identifikácie pre účely recyklácie na konci životnosti výrobku.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Plasty