Papier

Informácie o predpisoch

Tento produkt umožňuje používanie recyklovaného papiera, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v príručke HP LaserJet printer family print media guide (Sprievodca tlačovými médiami pre tlačiarne HP LaserJet). Tento produkt umožňuje používanie recyklovaného papiera podľa normy EN12281:2002.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Papier