Ochrana životného prostredia

Informácie o predpisoch

Spoločnosť Hewlett-Packard Company sa zaviazala vyrábať kvalitné výrobky a zároveň nezaťažovať životné prostredie. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby spĺňal parametre, na základe ktorých sa jeho vplyv na životné prostredie minimalizuje.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Ochrana životného prostredia