Obmedzenia materiálov

Informácie o predpisoch

Tento produkt spoločnosti HP neobsahuje ortuť.

Tento produkt obsahuje batériu, ktorá po skončení svojej životnosti môže vyžadovať osobitnú manipuláciu. Batérie dodané spoločnosťou Hewlett-Packard alebo obsiahnuté v tomto produkte majú tieto vlastnosti:


Tlačiarne HP LaserJet Enterprise série 600 M601, M602 a M603
Typ
Carbon monofluoride lithium (Lítium monofluoridu uhlíka)
Hmotnosť
1,5 g
Umiestnenie
On formatter board (Na formátovacej doske)
Vymeniteľnosť používateľom
No (Bez)

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 taiwan battery symbol Obmedzenia materiálov

Viac informácií o recyklácii získate na webovej lokalite www.hp.com/recycle, prípadne sa obráťte na miestne úrady alebo na organizáciu Electronics Industries Alliance (Asociácia elektronického priemyslu): www.eiae.org.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Obmedzenia materiálov