Hárok s údajmi o bezpečnosti materiálu (MSDS)

Informácie o predpisoch

Hárky s údajmi o bezpečnosti materiálov (MSDS) pre spotrebný materiál s obsahom chemických látok (napr. toner) môžete získať tak, že prejdete na webovú stránku spoločnosti HP na lokalite www.hp.com/go/msds alebo www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Hárok s údajmi o bezpečnosti materiálu (MSDS)