Prevádzkové prostredie

Technické údaje produktu


Potrebné podmienky
Podmienky prostredia
Tlač
Skladovanie/pohotovostný režim
Teplota (tlačiareň a tlačová kazeta)
7,5 °C až 32,5 °C
0 °C až 35 °C
Relatívna vlhkosť
5 % až 90 %
35 % až 85 %
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Prevádzkové prostredie