Údaje uložené na tlačovej kazete

Servis a technická podpora

Tlačové kazety HP používané u tohto produktu obsahujú pamäťový čip, ktorý pomáha pri prevádzke zariadenia.

Okrem toho pamäťový čip zbiera limitovaný súbor informácií o používaní produktu, ktoré môžu zahŕňať nasledovné údaje: dátum prvotnej inštalácie tlačovej kazety, dátum posledného použitia tlačovej kazety, počet strán vytlačených tlačovou kazetou, pokrytie stránky, použité režimy tlače, výskyt tlačových chýb a model zariadenia. Vďaka týmto informáciám môže spoločnosť HP navrhovať budúce produkty, ktoré dokonale spĺňajú požiadavky našich zákazníkov na kvalitu tlače.

Zozbierané údaje z čipu tlačovej kazety neobsahujú informácie, na základe ktorých by bolo možné priradiť konkrétny produkt alebo kazetu k danému zákazníkovi alebo používateľovi.

Spoločnosť HP zhromažďuje vzorky z pamäťových čipov tlačových kaziet, ktoré boli vrátené v rámci programu bezplatného návratu a recyklácie HP (partneri HP Planet: www.hp.com/recycle). Pamäťové čipy z tohto zberu sa načítavajú a študujú s cieľom zdokonaliť budúce produkty od spoločnosti HP. Partneri spoločnosti HP, ktorí pomáhajú recyklovať túto tlačovú kazetu, môžu mať tiež prístup k týmto údajom.

Každá externá spoločnosť, ktorá disponuje touto tlačovou kazetou, môže získať prístup k anonymným informáciám na pamäťovom čipe. Ak uprednostníte zamietnutie prístupu k týmto informáciám, môžete vyvolať nemožnosť prevádzky čipu. Ak však vyvoláte nemožnosť prevádzky pamäťového čipu, pamäťový čip nebude možné použiť v žiadnom produkte od spoločnosti HP.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Údaje uložené na tlačovej kazete