Opätovné zabalenie produktu

Servis a technická podpora

Ak Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti HP určí, že váš produkt je potrebné vrátiť spoločnosti HP na opravu, produkt pred jeho odoslaním opätovne zabaľte vykonaním nasledujúcich krokov.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Opätovné zabalenie produktu UPOZORNENIE:

Za poškodenie pri preprave v dôsledku nedostatočného zabalenia zodpovedá zákazník.

1.
Vyberte a uschovajte tlačovú kazetu.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Opätovné zabalenie produktu UPOZORNENIE:

Je veľmi dôležité, aby ste pred odoslaním produktu vybrali tlačovú kazetu. Tlačová kazeta, ktorá zostane v produkte počas prepravy, sa môže vysypať a pokryť motor a iné časti produktu tonerom.

Ak chcete zabrániť poškodeniu tlačovej kazety, nedotýkajte sa jej valca a uložte ju do jej pôvodného balenia alebo niekde, kde nebude vystavená svetlu.

2.
Odpojte a uschovajte si napájací kábel, kábel rozhrania a doplnkové príslušenstvo, napríklad kartu EIO.
3.
Ak je to možné, priložte do balenia aj vzorky tlače a 50 až 100 hárkov papiera alebo iných tlačových médií, ktoré sa vytlačili nesprávne.
4.
Ak chcete v USA požiadať o nový baliaci materiál, volajte služby pre zákazníkov spoločnosti HP. V iných oblastiach podľa možnosti použite pôvodný baliaci materiál. Spoločnosť Hewlett-Packard odporúča prepravované zariadenie poistiť.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Opätovné zabalenie produktu