Použitie klávesových skratiek zjednodušeného ovládania v Zobrazovači Pomocníka

Použitie klávesových skratiek zjednodušeného ovládania v Zobrazovači Pomocníka
   

Použitie klávesových skratiek zjednodušeného ovládania v Zobrazovači Pomocníka

Nasledovné témy popisujú, ako sa môžete orientovať v tejto používateľskej príručke.

  • Pomocou klávesu F6 môžete prepínať medzi oknami Navigation (Navigácia) a Topic (Téma)
  • Klávesové skratky pre Zobrazovač Pomocníka
  • Klávesové skratky pre kartu Contents (Obsah)
  • Klávesové skratky pre kartu Index
  • Klávesové skratky pre kartu Search (Hľadanie)
  • Klávesové skratky pre kartu Favorites (Obľúbené položky)

Poznámky

  • Existujú aj skratkové príkazy ponuky, ktoré sú k dispozícii cez klávesnicu.
  • Klávesové skratky tiež fungujú v sekundárnych a rozbaľovacích oknách.
  • Vždy, keď použijete klávesovú skratku v okne Navigation, stratíte aktiváciu v okne Topic. Do okna Téma sa vrátite stlačením klávesu F6.
  • Zaškrtávacie políčko Match similar words (Uznať aj podobné slová) na karte Search sa zaškrtne, ak ste ho použili pre posledné hľadanie.


HP LaserJet 600 M601 M602 M603 hpinvent Použitie klávesových skratiek zjednodušeného ovládania v Zobrazovači Pomocníka
http://www.hp.com
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Použitie klávesových skratiek zjednodušeného ovládania v Zobrazovači Pomocníka