Vkladanie hlavičkového, predtlačeného alebo perforovaného papiera

Papier a tlačové médiá

Ak je nainštalovaná duplexná jednotka alebo zošívačka/stohovač, tlačiareň upraví spôsob usporiadania obrázkov na stránkach. Ak používate papier vyžadujúci konkrétnu orientáciu, vložte ho podľa informácií uvedených v nasledujúcej tabuľke.


Zásobník
Tlač na jednu stranu, bez zošívačky/stohovača
Obojstranná tlač, bez zošívačky/stohovača
Tlač na jednu stranu so zošívačkou/stohovačom
Obojstranná tlač so zošívačkou/stohovačom
Zásobník č. 1
Lícovou stranou nahor
Horným okrajom smerom k tlačiarni

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st20 Vkladanie hlavičkového, predtlačeného alebo perforovaného papiera

Lícovou stranou nadol
Dolným okrajom smerom k tlačiarni

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st21 Vkladanie hlavičkového, predtlačeného alebo perforovaného papiera

Lícovou stranou nahor
Dolným okrajom smerom k tlačiarni

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st22 Vkladanie hlavičkového, predtlačeného alebo perforovaného papiera

Lícovou stranou nadol
Horným okrajom smerom k tlačiarni

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st23 Vkladanie hlavičkového, predtlačeného alebo perforovaného papiera

Všetky ostatné zásobníky
Lícovou stranou nadol
Horný okraj v prednej časti zásobníka

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st24 Vkladanie hlavičkového, predtlačeného alebo perforovaného papiera

Lícovou stranou nahor
Dolný okraj v prednej časti zásobníka

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st25 Vkladanie hlavičkového, predtlačeného alebo perforovaného papiera

Lícovou stranou nadol
Dolný okraj v prednej časti zásobníka

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st26 Vkladanie hlavičkového, predtlačeného alebo perforovaného papiera

Lícovou stranou nahor
Horný okraj v prednej časti zásobníka

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st27 Vkladanie hlavičkového, predtlačeného alebo perforovaného papiera

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Vkladanie hlavičkového, predtlačeného alebo perforovaného papiera