Napĺňanie zásobníka č. 1

Papier a tlačové médiá

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Napĺňanie zásobníka č. 1 POZNÁMKA:

Pri používaní zásobníka č. 1 môže tlačiareň tlačiť pomalšie.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Napĺňanie zásobníka č. 1 UPOZORNENIE:

Zásobníky nenapĺňajte počas tlače, aby ste predišli zaseknutiu papiera. Papier neprelistúvajte. Môže to spôsobiť nesprávne podávanie.

1.
Otvorte zásobník č. 1.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st01 Napĺňanie zásobníka č. 1

2.
Vytiahnite vysúvaciu časť zásobníka.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st02 Napĺňanie zásobníka č. 1

3.
Do zásobníka vložte papier. Skontrolujte, či je papier pod uškami a pod indikátormi maximálnej výšky.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st03 Napĺňanie zásobníka č. 1

4.
Nastavte bočné vodiace lišty tak, aby sa stohu papiera zľahka dotýkali, ale neohýbali ho.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st19 Napĺňanie zásobníka č. 1

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Napĺňanie zásobníka č. 1