Podporované typy papiera na výstupe

Papier a tlačové médiá


Typ papiera (ovládací panel)
Typ papiera (ovládač tlačiarne)
Štandardný horný zásobník (ukladanie lícovou stranou nadol)
Zadný zásobník (ukladanie lícovou stranou nahor)
Voliteľná duplexná jednotka
Voliteľný stohovač alebo zošívačka/stohovač
Voliteľná schránka s piatimi priehradka­mi
ANY TYPE (ĽUBOVOĽNÝ TYP)
Unspecified (Nešpecifikovaný)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
PLAIN (OBYČAJNÝ)
Plain (Obyčajný)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
LIGHT 60-75 G/M2 (ĽAHKÝ 60 – 75 G/M2)
Light 60-75g (Ľahký 60 – 75 g)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
CARDSTOCK>163 G/M2 (KARTÓN > 163 G/M2)
Cardstock 176-220g (Kartón 176 – 220 g)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
     
TRANSPARENCY (PRIEHĽADNÉ FÓLIE)
Monochrome Laser Transparency (Priehľadné fólie pre čiernobiele laserové tlačiarne)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
     
LABELS (ŠTÍTKY)
Labels (Štítky)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
     
LETTERHEAD (HLAVIČKOVÝ PAPIER)
Letterhead (Hlavičkový papier)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
PREPRINTED (PREDTLAČENÝ)
Preprinted (Predtlačený)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
PREPUNCHED (PERFOROVANÝ)
Prepunched (Perforovaný)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
COLOR (FAREBNÝ)
Colored (Farebný)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
ROUGH (DRSNÝ)
Rough (Drsný)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
BOND (KANCELÁRSKY)
Bond (Kancelársky)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
RECYCLED (RECYKLOVANÝ)
Recycled (Recyklovaný)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
ENVELOPE (OBÁLKA)
Envelope (Obálka)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované typy papiera na výstupe
     
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Podporované typy papiera na výstupe