Podporované typy papiera

Papier a tlačové médiá

Úplný zoznam typov papiera značky HP, ktoré táto tlačiareň podporuje, nájdete na adrese www.hp.com/support/lj600Series.

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Podporované typy papiera