Podporované formáty papiera

Papier a tlačové médiá

Tento výrobok podporuje viacero veľkostí papiera a dokáže sa prispôsobiť rôznym médiám.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Podporované formáty papiera POZNÁMKA:

Najlepšie výsledky získate, ak pred tlačou vyberiete v ovládači tlačiarne správny formát a typ papiera.


Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
Formáty a rozmery
Zásobník č. 1
Zásobník č. 2 a voliteľné zásobníky na 500 hárkov
Voliteľný zásobník na 1500 hárkov
Voliteľný podávač obálok
Voliteľná duplexná jednotka
Stohovač a zošívač­ka/stohovač
Voliteľná schránka s piatimi priehradka­mi
Letter
216 x 279 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
 
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
A4
210 x 297 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
 
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
Legal
216 x 356 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
 
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
Executive:
184 x 267 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
 
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
(Iba stohovač)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
A5
148 x 210 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
 
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
(Iba stohovač)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
8.5 x 13
216 x 330 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
(Iba stohovač)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
B5 (JIS)
182 x 257 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
 
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
(Iba stohovač)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
Double Postcard (JIS) (Dvojitá pohľadnica (JIS))
148 x 200 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
           
16K
197 x 273 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
(Iba stohovač)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
Custom (Vlastná veľkosť)
76 x 127 mm až 216 x 356 mm
(3,0 x 5,0 palca až 8,5 x 14 palcov)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
           
Custom (Vlastná veľkosť)
148 x 210 mm až 216 x 356 mm
(5,83 x 8,27 palca až 8,5 x 14 palcov)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
(Iba stohovač)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
Envelope Commercial #10 (Obchodná obálka č. 10)
105 x 241 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
     
Envelope DL ISO (Obálka DL ISO)
110 x 220 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
     
Envelope C5 ISO (Obálka C5 ISO)
162 x 229 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
     
Envelope B5 ISO (Obálka B5 ISO)
176 x 250 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
     
Envelope Monarch #7-3/4 (Obálka Monarch č. 7-3/4)
98 x 191 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
   
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Podporované formáty papiera
     

1 Vlastné veľkosti nemožno zošívať, možno ich však stohovať do výstupných zásobníkov.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Podporované formáty papiera