Konfigurácia zásobníka z ovládacieho panela

Papier a tlačové médiá

Typ a veľkosť zásobníkov môžete nakonfigurovať aj bez toho, aby vás produkt vyzval.

1.
Stlačte tlačidlo Domov HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Konfigurácia zásobníka z ovládacieho panela.
2.
Otvorte ponuku Zásobníky.
3.
Stlačením tlačidla šípky nadol HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Konfigurácia zásobníka z ovládacieho panela zvýrazníte nastavenie veľkosti alebo typu pre želaný zásobník a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Stlačením tlačidla šípky nahor HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow up Konfigurácia zásobníka z ovládacieho panela alebo šípky nadol HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Konfigurácia zásobníka z ovládacieho panela zvýrazníte veľkosť alebo typ. Ak si vyberiete vlastnú veľkosť, vyberte mernú jednotku a potom nastavte rozmer X a rozmer Y.
5.
Stlačením tlačidla OK váš výber uložíte.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Konfigurácia zásobníka z ovládacieho panela