Informácie o obchodných známkach a autorských právach

Tlačiarne HP LaserJet Enterprise série 600 M601, M602 a M603

Autorské práva a licencia

© 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou podmienok, ktoré povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi a službami sú uvedené výlučne záruky týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti HP. Žiadne informácie v tomto dokumente by sa nemali chápať ako dodatočná záruka. Spoločnosť HP nebude zodpovedná za technické ani textové chyby, ani vynechané časti v tomto dokumente.

Číslo publikácie: CE988-90924

Edition 3, 11/2011

Poznámky o ochranných známkach

Microsoft®, Windows®, Windows XP® a Windows Vista® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA.

ENERGY STAR a znak ENERGY STAR sú známky registrované v USA.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Informácie o obchodných známkach a autorských právach