Reglementări FCC

Informaţii despre norme

Acest echipament a fost testat şi s-a stabilit că se încadrează în limitele stabilite pentru dispozitivele digitale din clasa A, în conformitate cu secţiunea 15 a reglementărilor FCC. Limitele sunt proiectate pentru a oferi o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare când echipamentul este utilizat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează şi poate emite energie de radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu manualul de instrucţiuni, poate cauza interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Operarea acestui echipament într-o zonă rezidenţială poate cauza interferenţe dăunătoare, caz în care utilizatorului i se va cere să elimine interferenţele pe cheltuială proprie.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Reglementări FCC NOTĂ:

Modificările aduse imprimantei care nu sunt aprobate expres de HP pot anula dreptul utilizatorului de a opera acest echipament.

Pentru a respecta limitările impuse pentru clasa B în secţiunea 15 a Reglementărilor FCC, trebuie să folosiţi un cablu de interfaţă ecranat.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Reglementări FCC