Pentru informaţii suplimentare

Informaţii despre norme

Pentru a obţine informaţii despre aceste subiecte legate de protecţia mediului:


Specificaţii legate de protecţia mediului pentru acest produs şi pentru alte produse HP corelate

Angajamentul HP privind protecţia mediului

Sistemul HP de management ecologic

Programul HP de returnare şi reciclare a produselor, la sfârşitul duratei de viaţă

Specificaţii privind siguranţa materialelor

Vizitaţi www.hp.com/go/environment sau www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Pentru informaţii suplimentare