Siguranţă laser

Informaţii despre norme

Centrul pentru echipamente şi sănătate radiologică (CDRH) din cadrul U.S. Food and Drug Administration a implementat reglementări pentru produsele laser fabricate începând cu 1 august 1976. Respectarea acestora este obligatorie pentru produsele comercializate în SUA. Echipamentul este certificat ca produs laser din „clasa 1” în standardul pentru radiaţii al Departamentului pentru Sănătate şi Servicii Publice (DHHS) conform acordului pentru controlul radiaţiilor în scopul asigurării sănătăţii şi siguranţei din 1968. Deoarece radiaţiile emise în interiorul echipamentului sunt complet izolate de învelişul de protecţie şi suprafeţele externe, raza laser nu poate părăsi incinta în timpul funcţionării în condiţii normale.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Siguranţă laser AVERTISMENT!

Folosirea controalelor, efectuarea reglajelor sau parcurgerea procedurilor în alt mod decât se specifică în ghidul utilizatorului poate determina expunerea la radiaţii periculoase.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Siguranţă laser