Instrucţiuni cu privire la cablul de alimentare

Informaţii despre norme

Asiguraţi-vă că sursa de alimentare corespunde tensiunii nominale a produsului. Tensiunea nominală este menţionată pe eticheta produsului. Produsul utilizează fie 100-127 V c.a., fie 220-240 V c.a. la 50/60 Hz.

Conectaţi cablul de alimentare între produs şi o priză de c.a. cu împământare.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Instrucţiuni cu privire la cablul de alimentare ATENŢIE:

Pentru a preveni deteriorarea produsului, utilizaţi numai cablul de alimentare care a fost livrat împreună cu produsul.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Instrucţiuni cu privire la cablul de alimentare