Karta Praca w sieci

Zarządzanie i konserwacja

Karta Praca w sieci umożliwia zmianę ustawień sieci urządzenia, gdy jest ono podłączone do sieci opartej na protokole IP. Karta nie jest wyświetlana, jeśli urządzenie zostanie podłączone do sieci innego typu.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Karta Praca w sieci