Karta Informacje

Zarządzanie i konserwacja


Karta Informacje wbudowanego serwera internetowego firmy HP
Menu
Opis
Stan urządzenia
Pokazuje stan urządzenia oraz szacowany czas żywotności materiałów eksploatacyjnych HP. Strona zawiera też informacje o rodzaju i formacie papieru ustawionym dla poszczególnych podajników. Aby zmienić ustawienia domyślne, kliknij łącze Zmień ustawienia.
Strona Konfiguracji
Wyświetla informacje znajdujące się na stronie konfiguracji.
Strona stanu materiałów
Wyświetla stan materiałów eksploatacyjnych urządzenia.
Strona dziennika zdarzeń
Wyświetla listę wszystkich zdarzeń i błędów urządzenia. Użyj łącza HP Instant Support (w obszarze Inne łącza na wszystkich stronach wbudowanego serwera internetowego HP), aby połączyć się z dynamicznymi zasobami WWW, które pomogą w rozwiązywaniu problemów. Na tych stronach można znaleźć również dodatkowe usługi dostępne dla urządzenia.
Strona zużycia
Wyświetla podsumowanie liczby stron wydrukowanych przez urządzenie, pogrupowanych według formatu, rodzaju i ścieżki drukowania papieru.
Informacje o urządzeniu
Wyświetla nazwę urządzenia w sieci, adres oraz informacje o modelu. Aby dostosować te wpisy, kliknij menu Informacje o urządzeniu na karcie Ogólne.
Drukuj
Wysyła przygotowany plik z komputera do druku. Urządzenie drukuje ten plik z domyślnymi ustawieniami drukowania.
Raporty i strony do wydrukowania
Przedstawia wewnętrzne raporty i strony urządzenia. Wybierz jedną lub kilka pozycji do wydrukowania lub wyświetlenia.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Karta Informacje