Przepisy FCC

Informacje dotyczące przepisów

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom, które wykazały jego zgodność z wymogami dla urządzeń elektronicznych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te wymagania dotyczą odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami przy instalacji w pomieszczeniach biurowych i handlowych. Niniejsze urządzenie generuje, używa i emituje fale o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, może powodować interferencję szkodliwą dla komunikacji radiowej. Użytkowanie urządzenia na obszarze zamieszkałym może powodować wystąpienie szkodliwej interferencji, za którą odpowiedzialność w pełni ponosi użytkownik.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Przepisy FCC UWAGA:

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje drukarki, które nie są wyraźnie zatwierdzone przez firmę HP, mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi niniejszego urządzenia przez użytkownika.

W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dla urządzeń klasy A, określonymi w rozdziale 15 przepisów FCC, należy używać ekranowanych przewodów interfejsu.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Przepisy FCC