Zużycie mocy

Informacje dotyczące przepisów

Zużycie mocy obniża się w znaczny sposób, kiedy urządzenie pracuje w trybie Tryb uśpienia. Pozwala to na oszczędzanie zasobów naturalnych oraz kosztów bez wpływu na wydajność urządzenia. Urządzenia do drukowania i przetwarzania obrazu firmy Hewlett-Packard oznaczone logo ENERGY STAR® spełniają normę ENERGY STAR Federalnej Agencji Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency) dla urządzeń do przetwarzania obrazu. Urządzenia spełniające normę ENERGY STAR są oznaczone następującym znakiem:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 es certification mark black Zużycie mocy

Dodatkowe informacje dotyczące modeli urządzeń do obróbki obrazu zgodnych z normą ENERGY STAR można znaleźć na stronie:

www.hp.com/go/energystar

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Zużycie mocy