Wytwarzanie ozonu

Informacje dotyczące przepisów

Niniejsze urządzenie nie wytwarza znaczących ilości ozonu (O3).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Wytwarzanie ozonu