Więcej informacji

Informacje dotyczące przepisów

Informacje na temat powyższych zagadnień dotyczących środowiska znajdują się w następującej dokumentacji:


Arkusz profilu ochrony środowiska dla tego i innych urządzeń firmy HP

Informacje dotyczące zaangażowania firmy HP w ochronę środowiska

System zarządzania ochroną środowiska firmy HP

Program zwrotów i odzysku zużytych urządzeń firmy HP

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów

Odwiedź witrynę www.hp.com/go/environment lub www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Więcej informacji