Papier

Informacje dotyczące przepisów

W tym urządzeniu można wykorzystywać papier z makulatury, jeśli spełnia on parametry przedstawione w instrukcji HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. To urządzenie może wykorzystywać papier z makulatury zgodnie z normą EN12281:2002.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Papier