Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet

Informacje dotyczące przepisów

Dzięki programowi HP Planet Partners łatwo jest bez żadnych opłat zwrócić i utylizować zużyte kasety drukujące HP LaserJet. Informacje o programie i instrukcje w wielu językach dołączone są do każdej nowej kasety drukującej HP LaserJet i zestawu materiałów eksploatacyjnych. Zwracając jednorazowo większą liczbę kaset, w jeszcze większym stopniu przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego.

Firma HP jest zaangażowana w tworzenie innowacyjnych, wysokiej jakości produktów i usług w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska, począwszy od projektowania i produkcji, poprzez dystrybucję i obsługę, aż po odzysk materiałów. Uczestnictwo w programie HP Planet Partners zapewnia prawidłowy odzysk materiałów z kaset drukujących dla urządzeń HP LaserJet przez przetwarzanie ich w sposób umożliwiający odzyskanie tworzyw sztucznych i metali przeznaczonych do wytwarzania nowych produktów i zapobiegający wyrzucaniu milionów ton odpadów na wysypiska. Ponieważ kasety są poddawane procesowi odzysku materiałów w celu wytworzenia nowego produktu, nie ma możliwości zwrócenia ich użytkownikowi. Dziękujemy za postępowanie w sposób przyczyniający się do ochrony środowiska naturalnego!

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet UWAGA:

Nalepki zwrotnej należy używać wyłącznie w celu zwrotu oryginalnej kasety drukującej dla urządzeń HP LaserJet. Nie należy używać tej nalepki w celu zwrotu kaset dla urządzeń atramentowych firmy HP, kaset firm innych niż HP, kaset ponownie napełnianych lub przerabianych oraz zwrotów gwarancyjnych. Informacje na temat odzysku materiałów z kaset do urządzeń atramentowych firmy HP można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/recycle.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet