Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych

Informacje dotyczące przepisów

Aby wziąć udział w programie HP Planet Partners umożliwiającym zwrot i odzyskiwanie materiałów, należy postępować według prostych instrukcji podanych w instrukcji recyklingu materiałów (znajdującej się wewnątrz opakowania z nowymi materiałami eksploatacyjnymi) lub przejść do witryny www.hp.com/recycle. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń HP LaserJet, należy wybrać odpowiedni kraj/region.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych