Zwrot pojedynczej kasety

Informacje dotyczące przepisów

1.
Zapakuj kasetę drukującą dla urządzeń HP LaserJet do oryginalnego opakowania i pudełka.
2.
Umieść nalepkę transportową z przodu pudełka.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Zwrot pojedynczej kasety