Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS)

Informacje dotyczące przepisów

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów zawierających substancje chemiczne (np. toner) można uzyskać w witrynie firmy HP pod adresem www.hp.com/go/msds lub www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS)