Instrukcje dotyczące kabla zasilającego

Informacje dotyczące przepisów

Upewnij się, że źródło zasilania jest odpowiednie do napięcia zasilania urządzenia. Napięcie zasilania jest podane na etykiecie produktu. Stosuje się napięcie 100-127 V lub 220-240 V prądu przemiennego przy 50/60 Hz.

Podłącz kabel zasilający do urządzenia i do uziemionego gniazda prądu przemiennego.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Instrukcje dotyczące kabla zasilającego OSTROŻNIE:

Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, używaj wyłącznie kabla zasilającego dostarczonego wraz z nim.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Instrukcje dotyczące kabla zasilającego