Deklaracja zgodności

Informacje dotyczące przepisów

Deklaracja zgodności
zgodnie z ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1
Nazwa producenta:
Hewlett-Packard Company
DoC#: BOISB-1101-00-rel.1.0
Adres producenta:
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA
oświadcza, że produkt
Nazwa produktu:
Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 i M603
 
Obejmuje:
CE998A — podajnik papieru na 500 arkuszy
CF062A — Moduł druku dwustronnego
Numer modelu w oświadczeniach prawnych2)
BOISB-1101-00
Opcje produktu:
WSZYSTKIE
Kasety drukujące:
CE390A, CE390X
jest zgodny z następującymi specyfikacjami:
BEZPIECZEŃSTWO:
IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (klasa 1 produktów laserowych/LED)
IEC 62311:2007 / EN62311:2008
GB4943-2001
Zgodność elektromagnetyczna:
CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 — klasa A1), 3)
EN 61000-2-3:2006
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:1998 +A1 +A2
Norma FCC Dokument 47 CFR, Część 15 Klasa A1)/ ICES-003, Wydanie 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003
Informacje dodatkowe:
Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy EMC 2004/108/EC oraz dyrektywy Low Voltage Directive 2006/95/EC i został odpowiednio oznakowany symbolem CE HP LaserJet 600 M601 M602 M603 ce mark 5mm Deklaracja zgodności.
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Używanie urządzenia jest uwarunkowane dwiema zasadami: (1) niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi przyjąć wszystkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.
1.
Niniejszy produkt został przetestowany w typowej konfiguracji z systemami komputerów osobistych firmy Hewlett-Packard.
2.
Ze względu na przepisy temu produktowi został przypisany urzędowy numer modelu. Nie należy mylić tego numeru z nazwą produktu ani z numerem produktu.
3.
Produkt spełnia wymogi EN55022 i CNS13438 klasa A, a co za tym idzie: „Ostrzeżenie – Niniejsze urządzenie jest urządzeniem klasy A. W warunkach domowych produkt może powodować zakłócenia fal radiowych i w związku z tym użytkownik powinien podjąć odpowiednie kroki”.
Boise, Idaho USA
Wrzesień 2011
Informacje tylko na temat przepisów:
Europa:
Lokalne biuro sprzedaży i obsługi serwisowej firmy HP lub Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (faks: +49-7031-14-3143) www.hp.eu/certificates
USA:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (telefon: 208-396-6000)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Deklaracja zgodności