Wybór niestandardowego formatu papieru w systemie Windows

Zadania drukowania

1.
W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
2.
Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.
3.
Kliknij kartę Papier/Jakość.
4.
Kliknij przycisk Nietypowy.
5.
Wprowadź nazwę niestandardowego formatu, określ jego wymiary, a następnie kliknij przycisk OK.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Wybór niestandardowego formatu papieru w systemie Windows