Wskazówki dotyczące papieru

Papier i materiały drukarskie

Urządzenie obsługuje wiele różnych rodzajów papieru i innych materiałów, zgodnie z informacjami podanymi w niniejszym podręczniku. Drukowanie na papierze lub materiałach, które nie spełniają tych specyfikacji, może być przyczyną niskiej jakości wyników, częstszych zacięć i szybszego zużycia urządzenia.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać papieru firmy HP oraz materiałów drukarskich przeznaczonych dla drukarek laserowych. Nie używać papieru ani materiałów drukarskich przeznaczonych dla drukarek atramentowych. Firma Hewlett-Packard Company nie zaleca stosowania materiałów innych producentów, ponieważ nie ma ona wpływu na ich jakość.

Papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec wystawianiu go na działanie wilgoci i inne uszkodzenia. Nie należy otwierać opakowania wcześniej niż przed planowanym użyciem.

Czasami papier spełnia wszystkie wymagania opisane w niniejszej instrukcji, a mimo to nie pozwala na uzyskanie zadowalających wyników. Może to być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z nim, niewłaściwą temperaturą i/lub wilgotnością bądź innymi parametrami, na które firma Hewlett-Packard nie ma wpływu.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Wskazówki dotyczące papieru OSTROŻNIE:

Używanie papieru lub materiałów, które nie spełniają wymogów firmy Hewlett-Packard, może być przyczyną powstawania problemów z drukarką i jej uszkodzeń wymagających naprawy. Tego typu naprawy nie są objęte umowami gwarancyjnymi ani serwisowymi firmy Hewlett-Packard.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Wskazówki dotyczące papieru