Korzystanie z klawiszy skrótów w Podglądzie Pomocy

Korzystanie z klawiszy skrótów w internetowym programie Help Viewer
   

Korzystanie z klawiszy skrótów w Podglądzie Pomocy

W następujących tematach opisano, jak nawigować po niniejszym podręczniku użytkownika.

  • Używanie klawisza F6 do przełączania między okienkiem nawigacyjnym i okienkiem tematu
  • Klawisze skrótów dla Podglądu Pomocy
  • Klawisze skrótów dla karty Spis treści
  • Klawisze skrótów dla karty Indeks
  • Klawisze skrótów dla karty Wyszukiwanie
  • Klawisze skrótów dla karty Ulubione

Uwagi

  • Używając klawiatury, można również uzyskać dostęp do poleceń menu skrótów.
  • Klawisze skrótów działają również w oknach pomocniczych i podręcznych.
  • W przypadku każdego użycia klawisza skrótu w okienku nawigacyjnym okienko tematu traci fokus. Aby powrócić do okienka tematu, naciśnij klawisz F6.
  • Pole wyboru Uwzględnij podobne wyrazy na karcie Wyszukiwanie jest zaznaczone, jeśli było używane przy ostatnim wyszukiwaniu.


HP LaserJet 600 M601 M602 M603 hpinvent Korzystanie z klawiszy skrótów w Podglądzie Pomocy
http://www.hp.com
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Korzystanie z klawiszy skrótów w Podglądzie Pomocy