Lasersikkerhet

Spesielle bestemmelser

Senteret for enheter og radiologisk helse (CDRH – Center for Devices and Radiological Health) i det amerikanske næringsmiddeltilsynet (Food and Drug Administration) har iverksatt bestemmelser for laserprodukter som er produsert etter 1. august 1976. Alle produkter som er markedsført i USA, må overholde disse bestemmelsene. Enheten er sertifisert som et laserprodukt i klasse 1 i henhold til strålingsstandarden til det amerikanske helsedepartementet (Department of Health and Human Services (DHHS)) og loven Radiation Control for Health and Safety Act av 1968. Fordi stråling som finnes inne i enheten, er fullstendig innestengt i beskyttende beholdere og innenfor ytre deksler, kan ikke laserstrålen slippe ut under noen form for normal bruk.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Lasersikkerhet ADVARSEL:

Bruk av kontroller, utføring av justeringer eller utføring av prosedyrer som ikke er angitt i denne brukerhåndboken, kan føre til utsettelse for skadelig stråling.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Lasersikkerhet