Instruksjoner for strømledning

Spesielle bestemmelser

Kontroller at strømkilden er riktig for produktets driftsspenning. Driftsspenningen vises på produktetiketten. Produktet bruker enten 100-127 Vac eller 220-240 Vac og 50/60 Hz.

Koble strømledningen mellom produktet og en jordet stikkontakt.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Instruksjoner for strømledning FORSIKTIG:

For å unngå skader på produktet må du kun bruke strømledningen som følger med produktet.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Instruksjoner for strømledning