Samsvarserklæring

Spesielle bestemmelser

Samsvarserklæring
ifølge ISO/IEC 17050-1 og EN 17050-1
Produsentens navn:
Hewlett-Packard Company
Samsvarserklæringsnummer: BOISB-1101-00-rel.1.0
Produsentens adresse:
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA
erklærer at produktet
Produktnavn:
HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 og M603
 
Inkludert:
CE998A – 500-arks papirskuff
CF062A – Tosidigenhet
Forskriftsmessig modellnummer2)
BOISB-1101-00
Produktalternativer:
ALLE
Skriverkassetter:
CE390A, CE390X
er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner:
SIKKERHET:
IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (klasse 1 laser/LED-produkt)
IEC 62311:2007 / EN62311:2008
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 – klasse A1), 3)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, del 15 klasse A1) / ICES-003, 4. utgave
GB9254-2008, GB17625.1-2003
Tilleggsopplysninger:
Produktet overholder herved kravene i EMC-direktivet 2004/108/EEC og lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og er derfor CE-merket HP LaserJet 600 M601 M602 M603 ce mark 5mm Samsvarserklæring.
Enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må kunne tåle eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
1.
Produktet er testet i en vanlig konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal Computer Systems.
2.
Av spesielle hensyn har dette produktet fått et spesielt modellnummer. Dette nummeret må ikke forveksles med produktnavnet eller produktnummeret/-numrene.
3.
Produktet er i overensstemmelse med EN55022 og CNS13438 klasse A der følgende gjelder: “Advarsel – dette er et produkt i klasse A. Det er sannsynlig at bruk av dette utstyret i et boligområde vil forårsake skadelige forstyrrelser. I slike tilfeller må brukeren utbedre forstyrrelsene for egen regning.”
Boise, Idaho, USA
September 2011
Kun for spørsmål om forskrifter og bestemmelser:
Kontakt i Europa:
Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (faks: +49-7031-14-3143) www.hp.eu/certificates
Kontakt i USA:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (telefon: 208-396-6000)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Samsvarserklæring