Tonerforbruk

Spesielle bestemmelser

Tonerforbruket er mindre ved bruk av EconoMode, som kan forlenge skriverkassettens levetid. HP anbefaler ikke konstant bruk av EconoMode. Hvis EconoMode brukes hele tiden, kan det hende at tonerinnholdet varer lenger enn de mekaniske komponentene i skriverkassetten. Hvis utskriftskvaliteten svekkes og ikke lenger er tilfredsstillende, bør du vurdere å bytte ut skriverkassetten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tonerforbruk