Strømforbruk

Spesielle bestemmelser

Med Dvalemodus reduseres strømforbruket betraktelig. Dette sparer naturressurser og reduserer kostnader uten å påvirke den høye ytelsen til produktet. Utskrifts- og bildebehandlingsutstyr fra Hewlett-Packard som er merket med ENERGY STAR®-logoen, er kvalifisert i henhold til kravene for bildebehandlingsutstyr som er fastsatt av Environmental Protection Agency i USA. Følgende merke vil vises på ENERGY STAR-kvalifiserte bildebehandlingsprodukter:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 es certification mark black Strømforbruk

Du finner mer informasjon om ENERGY STAR-kvalifiserte produktmodeller på:

www.hp.com/go/energystar

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Strømforbruk