Papirforbruk

Spesielle bestemmelser

Dette produktets funksjon for automatisk tosidig utskrift (ekstrautstyr) og n-opp-utskrift (utskrift av flere sider på ett ark) kan redusere papirforbruket og dermed skåne naturressurser.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Papirforbruk